Project Description

Marseille Buiten

‘Ik kijk liever naar de omgeving en de context’

Jeroen Marseille

Jeroen Marseille werkt sinds 2000 als ontwerper en projectleider van projecten in de buitenruimte. Aanvankelijk heeft hij dat in loondienst gedaan bij enkele vooraanstaande bureaus in de landschapsarchitectuur. In 2012 startte hij zijn eigen bureau voor ruimtelijk ontwerp ‘Marseille Buiten’. Tussen de ontwerpen, monstermaterialen en maquettes zijn we in gesprek met Jeroen.

Jeroen is vormgever van openbare ruimten, zoals pleinen, parken en stadsgebieden. Zijn opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten en steeds vaker vastgoedbedrijven. Een mooi voorbeeld van een recent project is de Lammermarkt en de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden.

Werkzaamheden

‘De gemeente Leiden wilde in de historische binnenstad een groot stadspark realiseren met verschillende toepassingen. Zo was er behoefte aan een parkeergarage, het verkeer moest ontsloten worden, en er moest ruimte zijn voor een evenementenplein. Elk jaar is het daar kermis, en dat trekt duizenden bezoekers die allemaal hun weg moeten vinden.’
Jeroen laat het ontwerpboek zien wat hij aan de gemeente en alle betrokkenen heeft gepresenteerd. ‘Kijk, de gemeente is hier de opdrachtgever, maar er zijn natuurlijk veel meer partijen die een belang bij dit project hebben. Het is mijn taak om al deze belangen te verwerken in doordacht ontwerp. Voor de gemeente was het bijvoorbeeld belangrijk dat er een toegankelijke evenementenlocatie zou komen met voldoende parkeergelegenheid. En de bewoners wilden weten wat hun nieuwe uitzicht zou worden, en of er niet te veel hinder van het verkeer zou zijn. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je een helder ontwerp kunt presenteren waarbij iedereen zich een goede voorstelling bij kan maken.’

Werkwijze

‘Ik ben vrij pragmatisch ingesteld. Er zijn architecten die bijvoorbeeld persé een oranje toren willen maken. Alles moet dan wijken voor hun concept, hun idee. Ik kijk liever naar de omgeving en de context. En als die vraagt om een groene toren, dan ontwerp ik een groene toren.’
Voor Jeroen bestaat er niet één vaste workflow om tot een definitief ontwerp te komen. ‘Soms is het vooraf al heel duidelijk wat er moet komen en is het een kwestie van alle elementen op een logische plaats in een plattegrond intekenen. Maar het komt ook voor dat de opdrachtgever op hoofdlijnen een vraag uitzet en juist veel input van mij als vormgever vraagt. Een heel ruw concept teken ik het liefste nog met de hand. Dan print ik de plattegrond uit en daarop ga ik schetsen. Op basis van deze schetsen vraag ik feedback van de opdrachtgever en zo maak ik het steeds concreter. In een latere fase ga ik het plan gedetailleerd uittekenen, en daarvoor gebruik ik sinds kort BricsCAD Classic. Hierin kan ik bestaande .dwg plattegronden openen, en ik kan hier de verschillende elementen zoals beplanting en straatmeubilair intekenen. In principe is dit allemaal 2D, en dat gaat prima in BricsCAD Classic.

SketchUp Pro

Voor 3D weergaven of om een gevoel te krijgen van een bepaalde doorkijk gebruik ik graag SketchUp Pro. Hierin importeer ik mijn 2D schets en die ga ik dan opwerken naar een 3D model. Misschien is dit niet de meest efficiënte route, maar 3D ik werk nou eenmaal graag in SketchUp. Ik vind het een erg gebruiksvriendelijk programma waarmee ik snel iets in 3D kan laten zien. Het 3D-Warehouse in Sketchup Pro gebruik ik om de omgeving aan te kleden met bijvoorbeeld voertuigen, planten en mensen.

Voor het verder visualiseren werk ik samen met een extern bureau. Die stuur ik mijn ontwerpen, en zij maken er vervolgens mooie impressies van.’

Van AutoCAD LT naar BricsCAD Classic

‘Vroeger maakte ik mijn 2D ontwerpen met AutoCAD LT. Toen ik mijn abonnement wilde verlengen werd ik door CADkoop benaderd met de vraag of ik BricsCAD al had overwogen als alternatief voor AutoCAD LT. Ik had er nog niet eerder van gehoord en ik was eigenlijk wel benieuwd. Door mijn tijdgebrek heb ik geen gelegenheid om een heel nieuw pakket aan te leren, maar CADkoop verzekerde mij dat bijna alle commando’s hetzelfde zouden zijn. Verder gebruik ik een Mac en daarvoor zou het ook geschikt zijn. Tijdens een trial heb ik dit kunnen ervaren, en het klopt allemaal’, bevestigt Jeroen. ‘Bovendien heb ik nu een kooplicentie in plaats van een abonnement en dat is financieel veel gunstiger voor mij.’

Plannen voor de toekomst

‘Ik heb begrepen dat ik mijn hele workflow in BricsCAD zou kunnen uitvoeren, en daar wil ik graag nog eens naar kijken. Op dit moment heb ik het daar net iets te druk voor, maar wellicht dat mijn nieuwe collega daar naar kan kijken. Mijn interesse heeft het in ieder geval’, sluit Jeroen af.

Gegevens
Marseille Buiten
Rotsoord 3a
3523 CL Utrecht
marseillebuiten.nl

Bezoek de website